ဆယ်ပြားစျေးမှ

ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မူများ

Solar Installation

Projects History

Meet Our Team

HAN THU LWIN

Managing Director ( Founder )

SHWE SHWE TUN

( Director ) 

IMG_5970

VALAYAR (ZAW MIN)

( General Manager ) 

KO NAUNG

( Warehouse Manager ) 

MOE WIN

 ( Operation Manager ) 

BARANI LAMIN

( Finance Manager ) 

History Of Salpyarzay

2020
Solar Projects
2021
Solar Projects
2022
Solar Projects
2023
Solar Projects

Our Partner