AMAZON (1Hp) motor

172,000 Ks

Amazon 1Hp Motor

1ကောင်အားအထိ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ရေမော်တာ အမျ်ိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ရေထွက်နှုန်း အနေနဲ့ 1min ကို 5L မှ 120L အထိ ရေထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AMAZON (1Hp) motor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *