DAYUAN 0.8Hp Pressure Pump

Ks

DAYUAN 0.8Hp Pressure Pump

Made in Thailand အမျိုးအစား ဖြစ်၍ Quality ပိုင်းမှာ စိတ်ချရပါတယ်။
V အနေနဲ့ 220 ~ 230 V ပါဝင်ပြီး Wအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 600 W အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 1min လျှင် 50 L ခန့်အထိ ရေထွက်အားရှ်ိပါတယ်။

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DAYUAN 0.8Hp Pressure Pump”

Your email address will not be published. Required fields are marked *