DAYUAN 0.5Hp Motor

Ks

DAYUAN 0.5hp Motor

Made in Thailand အမျိုးအစား ဖြစ်၍ Quality ပိုင်းမှာ စိတ်ချရပါတယ်။
V အနေနဲ့ 220 V ပါဝင်ပြီး Wအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 370 W အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 1min လျှင် 30L ခန့်အထိ ရေထွက်အားရှ်ိပါတယ်။

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DAYUAN 0.5Hp Motor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *