DAYUAN 1.5Hp JetPump

410,000 Ks

DAYUAN 1.5Hp Jet Pump

Made in Thailand အမျိုးအစား ဖြစ်၍ Quality ပိုင်းမှာ စိတ်ချရပါတယ်။
V အနေနဲ့ 220 – 230 V ပါဝင်ပြီး Wအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 1100 W အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 1min လျှင် 5 L မှ 116 L အထိ ရေထွက်အားရှ်ိပါတယ်။

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DAYUAN 1.5Hp JetPump”

Your email address will not be published. Required fields are marked *